KRKPL秋季季后赛Nova CW本场共1236人次参与
猜全场 全场胜出战队是? 已开奖
NOVA胜出1.30 CW胜出2.80
猜全场 全场(BO7)比分是? 已开奖
NOVA4:03 NOVA4:13 NOVA4:23 NOVA4:33 NOVA3:44 NOVA2:45 NOVA1:47 NOVA0:48

声明:本预测由房主个人发布,均属于房主与朋友间互动娱乐使用,中奖的玩家由房主奖励玩家,平台不参与预测。

最新预测记录

最新前100单玩家

昵称内容时间红豆

IG老板 CW胜出 11-17 16:54 100000

IG老板 CW胜出 11-17 16:54 100000

IG老板 CW胜出 11-17 16:54 100000

IG老板 CW胜出 11-17 16:54 100000

IG老板 CW胜出 11-17 16:54 100000

IG老板 CW胜出 11-17 16:54 100000

IG老板 CW胜出 11-17 16:54 100000

IG老板 CW胜出 11-17 16:54 100000

IG老板 CW胜出 11-17 16:54 100000

IG老板 CW胜出 11-17 16:54 100000

IG老板 CW胜出 11-17 16:54 100000

IG老板 CW胜出 11-17 16:54 100000

IG老板 CW胜出 11-17 16:54 100000

IG老板 CW胜出 11-17 16:54 100000

IG老板 CW胜出 11-17 16:54 100000

p p p CW胜出 11-17 16:51 10000

p p p CW胜出 11-17 16:51 10000

p p p CW胜出 11-17 16:51 10000

p p p CW胜出 11-17 16:51 10000

爱你么么哒 NOVA2:4 11-17 16:37 10000

爱你么么哒 NOVA2:4 11-17 16:37 10000

爱你么么哒 NOVA2:4 11-17 16:37 10000

爱你么么哒 NOVA2:4 11-17 16:37 10000

爱你么么哒 NOVA2:4 11-17 16:37 10000

爱你么么哒 NOVA2:4 11-17 16:37 10000

TalorSwift NOVA3:4 11-17 16:37 10000

灞王 NOVA4:0 11-17 16:32 10000

灞王 NOVA4:0 11-17 16:32 10000

你的骑士 NOVA2:4 11-17 16:28 200000

你的骑士 NOVA2:4 11-17 16:28 200000

你的骑士 NOVA3:4 11-17 16:28 200000

你的骑士 NOVA3:4 11-17 16:28 200000

你的骑士 CW胜出 11-17 16:28 200000

你的骑士 CW胜出 11-17 16:28 200000

你的骑士 CW胜出 11-17 16:28 200000

你的骑士 CW胜出 11-17 16:28 200000

你的骑士 CW胜出 11-17 16:28 200000

蛋笨是念着倒 CW胜出 11-17 16:27 100000

请留步 CW胜出 11-17 16:24 50000

请留步 CW胜出 11-17 16:24 50000

请留步 CW胜出 11-17 16:24 50000

请留步 CW胜出 11-17 16:24 50000

请留步 CW胜出 11-17 16:24 50000

大发光火 CW胜出 11-17 16:16 100000

大发光火 CW胜出 11-17 16:16 100000

大发光火 CW胜出 11-17 16:16 100000

大发光火 CW胜出 11-17 16:16 100000

大发光火 CW胜出 11-17 16:16 100000

duguai卢本 NOVA4:0 11-17 16:08 50000

Patrick凌迟 NOVA4:3 11-17 16:01 5000

Patrick凌迟 NOVA4:3 11-17 16:01 5000

洛阳纸贵 NOVA3:4 11-17 16:01 100000

洛阳纸贵 NOVA3:4 11-17 16:01 100000

洛阳纸贵 NOVA3:4 11-17 16:01 100000

洛阳纸贵 NOVA3:4 11-17 16:01 100000

工作TWE CW胜出 11-17 16:00 20000

工作TWE CW胜出 11-17 16:00 20000

工作TWE CW胜出 11-17 16:00 20000

你胸大你先说咯 CW胜出 11-17 15:19 100000

NBA NOVA胜出 11-17 15:11 200000

NBA NOVA胜出 11-17 15:11 200000

NBA NOVA胜出 11-17 15:11 200000

NBA NOVA胜出 11-17 15:11 200000

NBA NOVA胜出 11-17 15:11 200000

NBA NOVA胜出 11-17 15:11 200000

957爸爸 NOVA4:0 11-17 14:53 100000

957爸爸 NOVA4:0 11-17 14:53 100000

957爸爸 NOVA4:0 11-17 14:53 100000

957爸爸 NOVA4:0 11-17 14:53 100000

957爸爸 NOVA4:0 11-17 14:53 100000

957爸爸 NOVA4:0 11-17 14:53 100000

河北银行 NOVA胜出 11-17 14:38 100000

河北银行 NOVA胜出 11-17 14:37 200000

河北银行 NOVA胜出 11-17 14:37 200000

等得到的等待 CW胜出 11-17 13:47 100000

等得到的等待 CW胜出 11-17 13:47 100000

等得到的等待 CW胜出 11-17 13:47 100000

Nightmare丶悟空 NOVA4:0 11-17 13:32 100000

Nightmare丶悟空 NOVA4:0 11-17 13:32 100000

Nightmare丶悟空 NOVA4:0 11-17 13:32 100000

Nightmare丶悟空 NOVA4:0 11-17 13:32 100000

Nightmare丶悟空 NOVA4:0 11-17 13:32 100000

Nightmare丶悟空 NOVA4:0 11-17 13:32 100000

Nightmare丶悟空 NOVA4:0 11-17 13:32 100000

Nightmare丶悟空 NOVA4:0 11-17 13:32 100000

棍子捅 NOVA胜出 11-17 13:03 10000

棍子捅 NOVA胜出 11-17 13:03 10000

棍子捅 NOVA胜出 11-17 13:03 10000

棍子捅 NOVA胜出 11-17 13:03 10000

棍子捅 NOVA胜出 11-17 13:03 10000

棍子捅 NOVA胜出 11-17 13:03 10000

棍子捅 NOVA胜出 11-17 13:03 10000

棍子捅 NOVA胜出 11-17 13:03 10000

棍子捅 NOVA胜出 11-17 13:03 10000

棍子捅 NOVA胜出 11-17 13:03 10000

棍子捅 NOVA胜出 11-17 13:03 10000

棍子捅 NOVA胜出 11-17 13:03 10000

棍子捅 NOVA胜出 11-17 13:03 10000

棍子捅 NOVA胜出 11-17 13:03 10000

棍子捅 NOVA胜出 11-17 13:03 10000