KRKPL秋季季后赛GOG SLT本场共930人次参与
猜全场 全场胜出战队是? 已开奖
GOG胜出1.30 SLT胜出2.60
猜全场 全场(BO7)比分是? 已开奖
GOG4:04 GOG4:13 GOG4:23 GOG4:33 GOG3:44 GOG2:45 GOG1:46 GOG0:47

声明:本预测由房主个人发布,均属于房主与朋友间互动娱乐使用,中奖的玩家由房主奖励玩家,平台不参与预测。

最新预测记录

最新前100单玩家

昵称内容时间红豆

李青 GOG3:4 11-11 16:59 10000

李青 GOG3:4 11-11 16:59 10000

李青 GOG3:4 11-11 16:59 10000

李青 GOG3:4 11-11 16:59 10000

李青 GOG3:4 11-11 16:59 10000

李青 GOG3:4 11-11 16:59 10000

李青 GOG3:4 11-11 16:59 10000

陈灬少 GOG胜出 11-11 16:52 15000

帅气的桂先哥哥 GOG4:3 11-11 16:43 100000

帅气的桂先哥哥 GOG4:3 11-11 16:43 100000

接儿 SLT胜出 11-11 16:25 5000

林林小森林 SLT胜出 11-11 16:19 100000

林林小森林 SLT胜出 11-11 16:19 100000

林林小森林 SLT胜出 11-11 16:19 100000

林林小森林 SLT胜出 11-11 16:19 100000

林林小森林 SLT胜出 11-11 16:19 100000

林林小森林 SLT胜出 11-11 16:19 100000

洛阳纸贵 GOG4:0 11-11 16:07 100000

洛阳纸贵 GOG4:0 11-11 16:07 100000

洛阳纸贵 GOG4:0 11-11 16:07 100000

洛阳纸贵 GOG4:0 11-11 16:07 100000

洛阳纸贵 GOG4:0 11-11 16:07 100000

洛阳纸贵 GOG4:0 11-11 16:07 100000

洛阳纸贵 GOG4:0 11-11 16:07 100000

_少年很平凡、 GOG4:2 11-11 15:58 10000

_少年很平凡、 GOG4:2 11-11 15:58 10000

_少年很平凡、 GOG4:2 11-11 15:58 10000

_少年很平凡、 GOG4:2 11-11 15:58 10000

_少年很平凡、 GOG4:2 11-11 15:58 10000

_少年很平凡、 GOG4:2 11-11 15:58 10000

_少年很平凡、 GOG4:2 11-11 15:58 10000

suyuchen GOG0:4 11-11 15:50 5000

Rntsz灬恋蝶 GOG4:2 11-11 15:33 50000

Rntsz灬恋蝶 GOG4:2 11-11 15:33 50000

Rntsz灬恋蝶 GOG4:2 11-11 15:33 50000

Rntsz灬恋蝶 GOG4:2 11-11 15:33 50000

Rntsz灬恋蝶 GOG4:2 11-11 15:33 50000

Rntsz灬恋蝶 GOG4:2 11-11 15:33 50000

ThePeak丶银心 SLT胜出 11-11 15:29 50000

ThePeak丶银心 SLT胜出 11-11 15:29 50000

ThePeak丶银心 SLT胜出 11-11 15:29 50000

ThePeak丶银心 SLT胜出 11-11 15:29 50000

ThePeak丶银心 SLT胜出 11-11 15:29 50000

ThePeak丶银心 SLT胜出 11-11 15:29 50000

ThePeak丶银心 SLT胜出 11-11 15:29 50000

ThePeak丶银心 SLT胜出 11-11 15:29 50000

ThePeak丶银心 SLT胜出 11-11 15:29 50000

ThePeak丶银心 SLT胜出 11-11 15:29 50000

ThePeak丶银心 SLT胜出 11-11 15:29 50000

ThePeak丶银心 SLT胜出 11-11 15:29 50000

Dfbvdd GOG胜出 11-11 15:27 5000

傲世杭哥 SLT胜出 11-11 15:23 50000

傲世杭哥 SLT胜出 11-11 15:23 50000

傲世杭哥 SLT胜出 11-11 15:23 50000

豆豆龙 SLT胜出 11-11 15:16 18910

豆豆龙 SLT胜出 11-11 15:16 100000

duguai卢本 GOG胜出 11-11 15:01 50000

以丹灬Wanda GOG4:3 11-11 14:53 200000

以丹灬Wanda GOG4:3 11-11 14:53 200000

以丹灬Wanda GOG4:3 11-11 14:53 200000

以丹灬Wanda GOG4:3 11-11 14:53 200000

以丹灬Wanda GOG4:3 11-11 14:53 200000

以丹灬Wanda GOG4:3 11-11 14:53 200000

以丹灬Wanda GOG4:3 11-11 14:53 200000

sagaa SLT胜出 11-11 14:53 50000

sagaa SLT胜出 11-11 14:53 50000

sagaa SLT胜出 11-11 14:53 50000

sagaa SLT胜出 11-11 14:53 50000

sagaa SLT胜出 11-11 14:53 50000

sagaa SLT胜出 11-11 14:53 50000

sagaa SLT胜出 11-11 14:53 50000

sagaa SLT胜出 11-11 14:53 50000

你爸爸不该生你 SLT胜出 11-11 14:48 5000

fpx牛逼!!! GOG胜出 11-11 14:18 10000

fpx牛逼!!! SLT胜出 11-11 14:17 40000

珏影 GOG胜出 11-11 14:15 82382

阿橙 SLT胜出 11-11 14:12 5000

ymih SLT胜出 11-11 14:11 50000

ymih GOG4:2 11-11 14:00 50000

小程,, GOG1:4 11-11 13:56 5000

奈何桥1 SLT胜出 11-11 13:53 156765

忿棃вμ忿漓 SLT胜出 11-11 13:48 10000

忿棃вμ忿漓 SLT胜出 11-11 13:48 10000

忿棃вμ忿漓 SLT胜出 11-11 13:48 10000

忿棃вμ忿漓 SLT胜出 11-11 13:48 10000

忿棃вμ忿漓 SLT胜出 11-11 13:48 10000

忿棃вμ忿漓 SLT胜出 11-11 13:48 10000

忿棃вμ忿漓 SLT胜出 11-11 13:48 10000

忿棃вμ忿漓 SLT胜出 11-11 13:48 10000

忿棃вμ忿漓 SLT胜出 11-11 13:48 10000

忿棃вμ忿漓 SLT胜出 11-11 13:48 10000

忿棃вμ忿漓 SLT胜出 11-11 13:48 10000

斗鱼TV诺手 SLT胜出 11-11 13:40 100000

斗鱼TV诺手 SLT胜出 11-11 13:40 100000

斗鱼TV诺手 SLT胜出 11-11 13:40 100000

斗鱼TV诺手 SLT胜出 11-11 13:40 100000

耐克能 GOG4:2 11-11 13:23 10000

耐克能 SLT胜出 11-11 13:22 10000

耐克能 GOG胜出 11-11 13:22 5000

斤斤计较好 GOG3:4 11-11 13:22 35000